حرکات کششی برای افزایش قد【معرفی 15 حرکت + فیلم آموزشی】

قد، نقش مهمی در تقویت شخصیت افراد دارد. بسیاری از ما ظاهر خود را چندان دوست نداریم اما همیشه راه‌حل‌هایی برای بهبود وجود دارد. بعضی از درمان‌هایی که در دسترس هستند و ادعای افزایش قد دارند، بسیار گران هستند و یا عوارض زیادی دارند که از پسشان بر نمی‌آییم.

تمرینات کششی برای افزایش قد جایگزین مناسبی است که هم برای بدن مفید است، هم نتیجه قطعی دارد. محققان ثابت کرده‌اند که کشش عضلات می‌تواند قد شما را افزایش دهد. به همین منظور در اینجا نکاتی درباره تمرینات کششی برای افزایش قد را آموزش می‌دهیم.

جهت گرفتن مشاوره رایگان در خصوص تمرینات مناسب جهت افزایش قد کافی‌ست هم اکنون با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قد پلاس بدون هیچ دارو یا عمل جراحی قد شما را افزایش می دهد.

قدپلاس

در ادامه 15 حرکت کششی برای افزایش قد و تمرینات اصلاحی افزایش قد را بررسی می‌کنیم:

1- خم شدن به جلو
چند حرکت کششی برای افزایش قد: در این تمرین شما باید از ایستادن با پاهای باز، پاهای خود را به طرف جلو و به سمت زمین خم کنید و سعی کنید به زمین نزدیک شوید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات ستون فقرات کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.

2- حرکات کششی برای افزایش قد؛ بازش کردن پاها
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که در این تمرین شما باید از ایستادن با پاهای باز، پاهای خود را به طرف دیوار بالا ببرید و به دیوار چسبانید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات ساق پا کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.

3- تمرین کشش کاف
حرکات کششی برای افزایش قد: در این تمرین شما باید با نیمی از پاهای خود روی یک صندلی نشینید و پاهای خود را به طرف خود بکشید. سعی کنید پاهای خود را به حداکثر ارتفاع بلند کنید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات ساق پا کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.
4- حرکات کششی برای افزایش قد؛ تمرین کشش اندام تحتانی
حرکات کششی پایین تنه: در این تمرین کششی برای افزایش قد شما باید با پاهای باز و دستهای خود روی یک صندلی نشسته و پاهای خود را به طرف بالا بکشید. سعی کنید پاهای خود را به حداکثر ارتفاع بلند کنید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات اندام تحتانی کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.
5- تمرین کشش گردن
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که در این تمرین شما باید نشسته و با دستهای خود دسترسی به پشت سر خود داشته باشید و سر خود را به طرف جلو به حداکثر ارتفاع بلند کنید. سعی کنید سر خود را به حداکثر ارتفاع بلند کنید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات گردن کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.تمرین-کشش-گردن 

6- تمرین کشش شانه
در این تمرین شما باید با دستهای خود دسترسی به پشت سر خود داشته باشید و دستهای خود را به طرف جلو به حداکثر ارتفاع بلند کنید. سعی کنید دستهای خودرا به حداکثر ارتفاع بلند کنید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات شانه کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.

7- حرکات کششی برای افزایش قد بزرگسالان؛ تمرین کشش کمر
در این تمرین شما باید با پاهای باز و دستهای خود روی یک صندلی نشسته و دستهای خود را به طرف جلو بلند کنید و سعی کنید به پاهای خود برسید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات کمر کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.8- تمرین کشش دستگاه تنفسی
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که در این تمرین شما باید در حالت نشسته با دستهای خود دسترسی به پشت سر خود داشته باشید و نفس عمیقی بکشید. سعی کنید نفس عمیق خود را به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید و سپس با آرامش تنفس کنید. این تمرین به بهبود عملکرد دستگاه تنفسی کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.

9- حرکات کششی برای افزایش قد؛ تمرین کشش عضلات شکمی
در این تمرین شما باید در حالت نشسته با دستهای خود دسترسی به پشت سر خود داشته باشید و سعی کنید به طرف جلو و به سمت پاهای خود خم شوید. سعی کنید به حداکثر انعطاف پذیری خود برسید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات شکمی کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.
10- تمرین کشش عضلات پشتی
در این تمرین شما باید با دستهای خود دسترسی به پشت سر خود داشته باشید و سعی کنید به طرف جلو و به سمت پاهای خود خم شوید. سعی کنید به حداکثر انعطاف پذیری خود برسید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات پشتی کمک می‌کند و به رشد قد کمک می‌کند.
11- حرکات کششی برای افزایش قد؛ تمرین کشش ران
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که در این تمرین شما باید با یک دست به دیوار چسبیده و با پا دیگر خود را به جلو بکشید. سعی کنید پا خود را به حداکثر ارتفاع بلند کنید و به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید. سپس تکرار را با پا دیگر خود انجام دهید. این تمرین به کشیدن و تمدید کردن عضلات ران کمک می‌کند
12- تمرینات کششی ستون فقرات
تمریناتی مانند خم شدن به جلو، خم شدن به عقب، چرخش ستون فقرات و … به تمدید کردن ستون فقرات و به رشد قد کمک می‌کنند.
تمرینات-کششی-ستون-فقرات 

13- تمرینات کششی پشت ران
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که تمریناتی مانند نشست دیواری، خم شدن به جلو و بازش کردن پاها به تمدید کردن عضلات پشت ران و به رشد قد کمک می‌کنند.

14- تمرینات کششی ساق پا
حرکات کششی ساق پا: تمریناتی مانند خم شدن به جلو و بازش کردن پاها به تمدید کردن عضلات ساق پا و به رشد قد کمک می‌کنند.
15- تمرینات کششی دست
از دیگر حرکات کششی برای افزایش قد است که تمریناتی مانند بازکردن و بستن دست، خم شدن و بازش کردن انگشتان و مچ دست به تمدید کردن عضلات دست و به رشد قد کمک می‌کنند.

حرکات کششی یوگا برای افزایش قد

حرکات کششی یوگا برای افزایش قد بسیار مؤثر است. در زیر تعدادی از حرکات کششی یوگا را برای شما لیست کرده‌ایم:

 •  پایین آمدن به سمت پا
  در این حرکت، با نشستن روی زمین و پایین آوردن سرمان به سمت زانوهای خود و رسیدن به پایین‌ترین نقطه، عضلات پشتی را کشش داده و در نتیجه به افزایش قد کمک می‌کند.
 •  دراز کشیدن
  در این حرکت، با ایستادن در حالت عادی، به آرامی سر خود را به سمت بالا بلند کرده و دست‌هایتان را به سمت آسمان کشیده و عضلات پشتی و ستون فقرات را کشش داده و در نتیجه به افزایش قد کمک می‌کند.
 •  تکان دادن به سمت جلو
  در این حرکت، با ایستادن و پایین آوردن سر خود به سمت زانوهایتان و با گرفتن دست‌هایتان به دور زانوهایتان، عضلات پشتی و ستون فقرات را کشش داده و در نتیجه به افزایش قد کمک می‌کند.

حرکات-کششی-یوگا-برای-افزایش-قد

 

 •  آساناهای تعادلی
  برخی آساناهای تعادلی مانند ارتعاش درخت یا ارتعاش دوایر، به تقویت عضلات پشتی و ستون فقرات کمک می‌کنند و در نتیجه به افزایش قد کمک می‌کنند.
 •  آساناهای اعتماد به نفس
  برخی آساناهای اعتماد به نفس مانند پلانک، به تقویت عضلات پشتی و ستون فقرات کمک می‌کنند و در نتیجه به افزایش قد کمک می‌کنند.

مهم است که به طور منظم و با تمرکز این حرکات را انجام دهید و از انجام حرکاتی که توانایی شما را بیشتر از حد مجاز می‌کنند، خودداری کنید. همچنین، بهتر است قبل از انجام هر حرکت، با یک مربی یوگا مشورت کنید تا مطمئن شوید که این حرکت برای شما مناسب است.

حرکات کششی برای افزایش قد کودکان

تمام ورزش‌های کششی برای کودکان هم مناسب است اما بعضی حرکات برای آنها کسل کننده است. به همین دلیل، آن دسته از حرکات کششی که تحرک بیشتری می‌طلبد و شکل بازی دارد، برای کودکان جذاب تر است.

آویزان شدن

 • در پارک‌ها و مکان‌های بازی می‌بینیم که کودکان مدام به میله ها آویزان هستند و از این ورزش لذت می‌برند. اما آنچه مسلم است برای انجام این ورزش در خانه نیاز به بارفیکس و میله داریم.
 • برای اینکه این ورزش تاثیر بیشتری روی بدن داشته باشد، بهتر است میله را چند سانتیمتر بالاتر از قد کودک قرار دهید تا بتواند با یک پرش سریع به آن آویزان شود و تاثیر ورزش افزایش پیدا کند.
 • نکته‌ای که لازم است در این مورد دقت کنید، این است که از محکم بودن میله مطمئن شوید و پایین میله را با کفپوش مخصوص بازی کودکان بپوشانید. حرکت بارفیکس بهتر است با فاصله ۲۰ ثانیه و ۳ تا ۵ بار در روز تکرار شود.

طناب بازی

 • طناب بازی هم در دسته ورزش‌های کششی قرار می‌گیرد و با یک وسیله ساده و ارزان قابل اجرا است. هنگام خرید طناب دقت کنید که اندازه‌اش برای فرد مورد نظر مناسب باشد.
 • این ورزش باید حداقل به مدت سه ماه ادامه پیدا کند تا تاثیرش را در ستون فقرات نشان دهد و  به بهترین حالت خودش برسد. این ورزش برای افراد با سن بالا مناسب نیست و بیشتر به کودکان و نوجوانان توصیه می‌شود.

حرکات-کششی-برای-افزایش-قد-نوجوانان

حرکات کششی برای افزایش قد نوجوانان

پس از رسیدن به سن نوجوانی و پایان یافتن دوره کودکی افراد بیشتر متوجه ظاهرشان می‌شوند و این امکان به جود می آید که وقت بیشتری را به ورزش اختصاص دهند. تمرینات ورزشی از شکل بازی برایشان خارج می‌شود و قابل برنامه ریزی خواهد بود. به همین دلیل حرکات کششی برای افزایش قد نوجوانان گسترده تر است.

اغلب حرکات کششی بر پایه ورزش یوگا است. یوگا هم با توجه به قدمتی که دارد در همه جای دنیا آموزش داده می‌شود. بنابراین از راه‌های مختلفی می‌توان ورزش‌های کششی را آموزش دید.

یکی از راه‌هایی که به دلیل تسلط نوجوانان به گوشی‌های همراه، برای آنها توصیه می‌شود، نصب نرم افزار‌های بسیار معتبر جهانی یوگا است که ورزش‌های کششی را هم آموزش می‌دهند و حتی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کاربر انجام می‌دهند.

مطلب پیشنهادی : ورزش های افزایش قد; تاثیر ورزش برای افزایش قد

 

حرکات-کششی-برای-افزایش-قد-قبل-از-بلوغ

حرکات کششی برای افزایش قد قبل از بلوغ

پیش از بلوغ می‌توان روی رشد استخوان‌ها حساب کرد. بنابراین حرکات کششی که برای افزایش قد قبل از بلوغ استفاده می شوند، بر نوارهای غضروفی اطراف استخوان‌ها تمرکز دارند و باعث می‌شوند، بازوها و پاها کشیده شوند و استخوان‌ها اجازه رشد پیدا کند. برای انجام این تمرین ها از فرزند خود بخواهید با کشش های ساده شروع کند.

انجام هر نوع تمرین با وزنه پیش از بلوغ توصیه نمی‌شود. در این دوره، ماهیچه‌ها نیاز به رشد طبیعی دارند و حرکات کششی همراه با وزنه، رشد قد کودک شما را مختل می‌کند. باید به یاد داشته باشیم، همه این‌ها زمانی موثر است که فرزند شما خواب کافی داشته باشد، زیرا  هنگام خواب، هورمون‌های رشد تولید می شود.

حرکات-کششی-برای-افزایش-قد-بعد-از-بلوغ

حرکات کششی برای افزایش قد در سن بلوغ

در هیچ مقاله یا تحقیقی بلوغ مانعی برای انجام ورزش عنوان نشده است. ورزش‌های کششی هم در دسته مفیدترین‌ها قرار دارند و اگر درست انجام شوند احتمال آسیب به بدن وجود ندارد. تمام حرکات کششی که برای سنین کودکی و بزرگسالی توصیه می‌شود، در سن بلوغ هم قابل اجرا است و باعث اعتماد به نفس  نوجوانان در سن بلوغ می‌شود.

مجموعه قدپلاس جزو اولین مراکز در کشور است که توانسته است تنها با تمرکز بر روی اصلاح ساختار و اناتومی بدن افراد، بدون قرص و دارو، افزایش قد بین 3 الی 12 سانت را تضمین نماید. پکیج افزایش قد مجموعه قد پلاس دارای مجوز ثبت است. کافی‌ست جهت مشاوره هم اکنون با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما در خصوص افزایش قد پس از سن بلوغ شما را راهنمایی نمایند.

M010T164 Software Box 4 1 1 1

  پکیج افزایش قد  

نقش روانی سن بلوغ

نوجوانان در سن بلوغ به خاطر تغییراتی که در بدنشان ایجاد می‌شود، قوز می‌کنند و معمولا طوی می‌نشینند که کمتر دیده شوند. این واکنش قابل درک است اما باعث می‌شود، غضروف‌ها فشرده شوند و قد فرد کوتاه تر شود.حرکات کششی برای افزایش قد در سن بلوغ می‌تواند این معضل را کاهش دهد و به رشد فرد کمک کند.

هیچ ورزشی بدون تغذیه مناسب موثر نیست. یک رژیم غذایی متعادل و غنی از اسیدهای آمینه در کنار چنین ورزش‌هایی باعث رشد و نمو بهتر می‌شود. وقتی روی تمرینات تمرکز کرده‌اید، مطمئن باشید که فرزندتان پروتئین، ویتامین و کلسیم کافی برای رشد بدنش دریافت می‌کند.

بهترین حرکات کششی برای افزایش قد

در این یادداشت تلاش شد به  بهترین حرکات کششی برای افزایش قد پرداخته شود. با این همه همچنان حرکات مفیدی وجود دارد که می‌توانید آموزش ببینید برای درک بیشتر دیدن فیلم های آموزشی کاربرد بسیار دارد. تقلید از مربیانی که آموزش‌ها را انجام می‌دهند، کمک شایانی به بهبود نحوه انجام ورزش‌ها می‌کند. به همین منظور در ادامه چند مورد از این آموزش‌ها را مرور می‌کنیم:

فیلم حرکات کششی برای افزایش قد

در این ویدئو مجموعه تمریناتی آموزش داده می‌شود که بسیار ساده و عملی هستند و بر بهبود عملکرد کل عضلات اثر می‌گذارند. این ورزش‌ها را در خانه هم می‌توانید انجام دهید.

همانطور که پیش از این اشاره شد درمان قوز و کشش بالاتنه باعث افزایش قد می‌شود. در این ویدئو تمرکز بر حرکات کششی‌ای است که به بهبود ستون فقرات کمک می‌کند. اغلب ورزش‌های این فیلم در خانه قابل انجام است اما برخی نیاز به حضور در باشگاه دارد.

در این ویدئو نیز حرکات کششی که برای عضلات پا مفید هستند معرفی و آموزش داده می‌شوند. یقین داشته باشید با انجام مداوم و صحیح این تمرین ها به فرم بدنی ایده آل خود خواهید رسید و ذهنی آرام تر هم خواهید داشت.

افزایش-قد-بعد-از-بلوغ-با-ورزش

معرفی حرکات کششی برای افزایش قد بعد از بلوغ

بعد از  پایان بلوغ تقریبا امکان رشد استخوان‌ها ناممکن می‌شود اما همچنان عضلات می‌توانند با تمرین کشیده‌تر شوند. انجام حرکات کششی فشارهایی که در طول زمان به دلیل گرانش زمین و عادات وضعیت نامناسب نشستن ایجاد می‌شود را برطرف می‌کند.

بالا و پایین پریدن می‌تواند نقش مهمی در غلبه بر جاذبه داشته باشد. چند مورد از حرکت های کششی که با پرش همراه است و برای افزایش قد بعد از بلوغ مناسب است را در ادامه مرور می‌کنیم:

پریدن تک پا

 • پریدن روی یک پا نه تنها یکی از بهترین تمرینات برای افزایش قد است، بلکه واقعا سرگرم کننده است. این تمرین نقش بسیار زیادی در تقویت عضلات شکم  ایفا می کند و نوید یک تمرین کامل را برای پایین تنه می‌دهد.
  نحوه انجام: روی پای چپ خود بپرید. دستان خود را مستقیماً به سمت آسمان قرار دهید. به همین ترتیب روی پای راست هم این کار را انجام دهید. این تمرین را برای هر پا ۱۵ بار انجام دهید و بین دو پا ۲۰ ثانیه استراحت کنید.

حرکات ملخی

 • حرکات ملخی چالش برانگیز هستند، به خصوص اگر  تازه کار هستید، اما با انجام مداوم آن می‌توانید، در کوتاه‌ترین زمان قد خود را افزایش  دهید. اگرچه این تمرین روی کل بدن تاثیر می‌گذارد و به ایجاد قدرت و استقامت کمک می‌کند اما در عین حال برای افزایش قد و کاهش وزن اضافی بسیار موثر است.

نحوه انجام : بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و به حالت اسکات پایین بیایید. کف دست‌هایتان را روی زمین فشار دهید، و  سپس به سرعت روی یک تخته کوتاه بپرید. یک حرکت فشاری انجام دهید و دوباره به حالت اسکات برگردید. این تمرین را چندین بار انجام دهید.

حرکات-کششی-برای-افزایش-قد-بزرگسالان

حرکات کششی برای افزایش قد بزرگسالان

در بزرگسالی ممکن است بدنمان با مشکلاتی مانند پوکی استخوان، ضعف در زانو و یا کمر و شانه ها روبرو باشد. به همین دلیل لازم است اگر دردی در هر ناحیه بدن احساس می‌کنید به پزشک مراجعه کنید و با مشکلات بدنتان آشنا شوید اما می‌توان گفت در هر وضعیتی هر چقدر بغرنج، همیشه می‌توان ورزش‌های کششی را  انجام داد.

تنها ممکن است ناچار باشید فعالیت‌هایی که به نقاط آسیب دیده فشار می آوردند را حذف کنید و یا ورزش های سبکتر انجام دهید.

حرکات کششی برای افزایش قد در خانه

بسیاری از فعالیت‌های کششی را در خانه می‌توان انجام داد. ساده بودن این تمرین ها و انجامش در هر شرایطی از مزایای این حرکات است. داشتن یک مت یوگا می‌تواند حرکات را آسان تر کند اما بدون مت هم مشکلی  ایجاد نمی‌شود. برخی از موثرترین و ساده ترین آنها را با هم مرور می کنیم:

کشش ساق پا

 • حرکات افزایش قد: عضلات ساق پا نقش اساسی در عملکرد سالم بدن شما دارند. برای تقویت این عضلات رو به دیوار یا سطح مشابه بایستید. دست هایتان را روی دیوار بگذارید. پای راست خود را به سمت جلو ببرید. طوری که پاشنه پا با زمین تماس داشته باشد و زانوی خود را کمی خم کنید.
 • پای چپ خود را به سمت عقب فشار دهید و تا حد امکان کشش دهید و به سمت دیوار متمایل شوید. کشش را حداقل ۱۵ تا ۲۰ ثانیه نگه دارید. حالا به آرامی به حالت ایستاده برگردید.
 • فواید: این تمرین کششی  شکل ساق پا را اصلاح می کند به کاهش هرگونه التهاب کمک می کند. برای رسیدن به افزایش قد، بهتر است آن را به طور منظم انجام دهید.

ژست کودک

 • ژست کودک به کاهش کمردرد و افزایش قد کمک می کند. این تمرین به آرامی ستون فقرات را کش می دهد، گردش خون را  بهبود می بخشد و همچنین تنش را در عضلات کمر کاهش می دهد.
 • نحوه انجام: روی زمین زانو بزنید و باسن خود را به پاشنه پا فشار دهید. دست ها را روی ران ها قرار دهید و در حالی که بازوهای خود را روی زمین دراز کرده‌اید به جلو خم شوید. پیشانی خود را روی زمین قرار دهید، بدن خود را شل کنید و بر نفستان تمرکز کنید.

پلانک

 • پلانک یکی از متداول‌ترین تمرینات کششی برای افزایش قد است که تمام عضلات شکم، باسن و کمر را  درگیر می‌کند. انجام آن به این صورت است که به حالت خوابیده در حالی که صورت رو به زمین است روی آرنج بمانید، طوری که موازی سطح زمین باشید. حداقل باید ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید و هر روز زمان تمرین را افزایش دهید. برخی از مربی ها می‌گویند اگر هیچ ورزشی را انجام نمی‌دهید حداقل این حرکت را هر روز انجام دهید.

انواع حرکات کششی برای افزایش قد

بسیاری از حرکات کششی با الهام از رفتار حیوانات طراحی شده است. حیوانات به طور غریزی فعالیت‌هایی را برای بهبود عملکرد بدنشان انجام می‌دهند. این حرکات کششی برای افزایش قد هم توصیه می‌شود. برخی از آنها را با هم مرور می‌کنیم:

حرکت کبرا

 • مار کبری الهام بخش این ورزش است و  یکی از بهترین حرکات کششی برای افزایش قد است.روی زمین دراز بکشید و کف دست‌ها را در ارتفاع شانه‌ها روی زمین فشار دهید. سر خود را به سمت سقف بلند کنید در حالی که بازوهایتان را دراز کرده اید، کمر خود را تا حد ممکن قوس دهید. این وضعیت را برای 30 ثانیه نگه دارید و سپس استراحت کنید.

حرکات کششی برای افزایش قد؛ حرکت کشش گربه

 • اگر می خواهید قد خود را افزایش دهید، نباید از تقویت کمر  غافل شوید. روی زمین زانو بزنید و دستانتان را در مقابل روی زمین بگذارید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و زانوها را زیر باسن خود نگه دارید.
 • نفس عمیق بکشید و شکم خود را به داخل بیاورید، ستون فقرات خود را قوس دهید و سر و لگن خود را مانند گربه پایین بیاورید. سه تا چهار ثانیه در این وضعیت بمانید و کشش را پنج یا شش بار تکرار کنید.

حرکت پروانه

 • ژست پروانه ای برای تمام سطوح مناسب است. برای انجام این ورزش باید چهارزانو روی زمین نشست و  پاها را مانند بال های پروانه تکان دهید. این ورزش قسمت داخلی ران، کشاله ران و زانو را کشش می دهد. انعطاف پذیری در ناحیه کشاله ران و لگن را بهبود می بخشد و  گردش خون در قسمت تحتانی شکم را افزایش می دهد که در مجموع به کشیدگی بدن کمک می‌کند.

حرکات اصلاحی برای افزایش قد – افزایش قد با اصلاح ساختار بدنی

در این مقاله به حرکات کششی که باعث افزایش قد (افزایش قد با اصلاح ساختار بدنی) می‌شود، پرداختیم. اما بالا بردن دانش در مورد عملکرد عضلات و نقش آن‌ها در ساختار بدن بسیار کمک‌کننده است. بدن انسان به‌طور طبیعی برای زندگی مدرن امروز ساخته نشده است.  حتی نیاکان ما در دوره پارینه سنگی چهار دست و پا راه می‌رفتند. تغییر سبک زندگی انسان‌ها را به موجودی دوپا تبدیل کرد.

برخی از مشکلات فیزیکی بدن ما به خاطر همین ناهماهنگی‌ها است. با نرمش دادن و انجام حرکات اصلاحی می‌توانیم وضعیت بدنمان بهبود دهیم و به رشد و افزایش قدمان کمک کنیم. بعضی از این حرکات که اصطلاحا به آن نرمش می‌گویند را می‌توانیم پیش از ورزش‌های سنگین یا بین فعالیت‌های روزانه انجام دهیم.

حرکات اصلاحی برای افزایش قد؛ 1) کشش ساق پا

کشش-ساق-پا

افزایش قدرت ماهیچه‌های پا تاثیر فراوانی در بهبود عملکرد بدن دارند؛ زیرا پاها وظیفه جابجایی ما را بر عهده دارند. تقویت ماهیچه ساق پا می‌تواند به افزایش قد کمک کند و همین‌طور زانو دردهای احتمالی را هم از بین ببرد.

کشش ساق پا به‌عنوان یک ورزش مبتدی توصیه می‌شود. برای این کار، مستقیم رو به دیوار بایستید و دستان خود را روی دیوار قرار دهید. پای راست را به سمت جلو قرار دهید، به‌طوری‌که پاشنه پا با زمین تماس داشته باشد. زانوی خود را کمی خم کنید در حالی که پای چپ خود را به سمت عقب فشار دهید و سپس به آرامی برگردید.

حرکات اصلاحی برای افزایش قد؛ 2) کشش پهلوها

تمرینات کششی برای رشد ضروری هستند. کشش پهلو، به رشد ماهیچه‌ها کمک می‌کند و آن‌ها را نیز کشیده می‌کند. صاف بایستید و پاهای خود را به موازات شانه قرار دهید. کف دست‌های خود را به هم وصل کنید، بازوهای خود را به هم نزدیک کنید. در هر دو طرف کشش دهید و حداقل ده ثانیه در هر طرف بمانید.

حرکات اصلاحی برای افزایش قد؛ 3) کشش‌ستون فقرات

کشش‌ستون-فقرات

به مرور زمان ستون فقرات به هم فشرده می‌شوند. کشیده‌تر شدن این ناحیه می‌تواند تا دو سانتی‌متر قدمان را افزایش دهد. باعث کشش و تنظیم مجدد کمر می‌شود. با انجام حرکت کشش ستون فقرات به این منظور نزدیک خواهید شد.

برای انجام این کار صاف بنشینید. پاهای خود را به سمت جلو نگه دارید. به آرامی به جلو خم شوید و پاشنه‌های خود را لمس کنید و عضله پای خود را بکشید. چند ثانیه در این حالت بمانید سپس به وضعیت اولیه بازگردید. این حرکت را ۱۵ بار انجام دهید.

تمرین حرکات کششی برای افزایش قد

آنچه در انجام برنامه حرکات کششی برای افزایش قد (تمرینات اصلاحی افزایش قد) مانند هر چیز دیگری اهمیت دارد تداوم است. زمانی ترمینات تاثیر خودشان را می‌گذارد که آن ها را ادامه دهید. نتیجه این حرکات معمولا بعد از سه ماه مشهود و قابل ملاحظه خواهد بود. اگر بتوانید پیش از شروع کار حداقل یک ربع ورزش‌های کششی انجام دهید بسیار نتیجه بخش خواهد بود.

انجام حرکات کششی پیش از خواب هم به خواب راحت‌تر کمک می‌کند و عملکرد هورمون‌ها را بهبود می‌بخشد. انجام حرکات کششی به طور جدی تر تا ۴۵ دقیقه در روز هم می‌تواند اتفاق بیافتد که مسلما نتیجه درخشان تری خواهد داشت. نوشیدن آب بیشتر را فراموش نکنید. آب بیشتر مساوی با سطح انرژی بالاتر است.

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ghadpl.com/?p=10309